ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Căn cứ vào: Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/06/2006 về thương mại điện tử; Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ công thương ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt quy định điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ của website Muathe24h.vn như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sử dụng hợp pháp

- Khách hàng được phép sử dụng dịch vụ của website Muathe24h.vn cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi website site như mua thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại, mua thẻ game, …

- Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo hay thực hiện các hành vi trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm pháp luật hay cố tình truyền tài những thông tin hình ảnh xấu nhằm mục đích pháp hoại, gây thiệt hại cho website Muathe24h.vn  và công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt.

- Khác hàng không được phép thực hiện những hành động như phát tán email, tin nhắn không mong muốn đến những người dùng khác trong hệ thống. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin của website Muathe24h.vn cũng như của Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt.

- Tất cả mọi hành động vô tình hay cố ý vi phạm những điều khoản và điều kiện được quy định sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu tuân thủ

- Khi khách hàng thực hiện giao dịch trên website Muathe24h.vn, đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý các điều khoản và điều kiện thỏa thuận dịch của website Muathe24h.vn. Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện , quy định thỏa thuận sử dụng dịch vụ, chính sách bảo mật, … Nếu khách hàng vi phạm sẽ bị Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt đơn phương chấm dứt hay đình chỉnh ngay lập tức dịch vụ hiện hành của khách hàng, tài khoản sử dụng và không thể truy cập website Muathe24h.vn.

- Về phía Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt cùng website Muathe24h.vn sẽ có quyền và nghĩa vụ thông báo khi nghi ngờ hoạt động vi phạm diễn ra cho chủ tài khoản, bên thứ ba hay cho cơ quan chức trách.

3. Giới hạn trách nhiệm

- Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt sẽ không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm liên đới nào với những người hợp với những hậu quả do khách hàng truy cập trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp cũng như không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng, khách hàng của khách hàng khi truy cập trái phép và hệ thống Muathe24h.vn. Ngoài ra Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt cũng không chịu trách nhiệm hỏng hóc thiết bị, nhiễm virus khi khách hàng truy cập trái phép, sử dụng các phần mềm khách để cố ý phá hoại từ bên ngoài.

- Khi sử dụng dịch vụ của Muathe24h,vn, khách hàng đồng ý rằng, Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt và website Muathe24h.vn sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh với khách hàng hoặc khách hàng của khách hàng.

4. Điều khoản bất khả kháng

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt và website Muathe24h.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về thiệt hại quyền lợi của khách hàng do những trường hợp sau:

- Thiệt hại do môi trường hoặc biến động xã hội: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, phá sản, …

- Thiệt hại do sự cố ngoài khả ăn kiểm soát: Đường truyền internet bị gián đoạn, mất điện, ...

- Thiệt hại do bên thứ 3: các quy định của pháp luật, sắc lệnh của các cơ quan có thẩm quyền.

II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Đăng ký và đăng nhập sử dụng dịch vụ

- Muathe24h.vn cam kết cho phép khách hàng đăng ký tài khoản và đăng nhập miễn phía tại Muathe24h.vn khi người dùng cam kết cung cấp thông tin và thực hiện thao tác đúng quy định.

- Khách hàng cần cung cấp tên đăng nhập và địa chỉ email tồn tại của khách hàng. Cùng với đó, chủ tài khoản cũng cung cấp đầy đủ, chính xác và tự chịu trách nhiệm về các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký, gồm các thông tin cơ bản: Họ tên, số chứng minh thư nhân dân (CMND), số điện thoại, email, số tài khoản, … Việc cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin này nằm đảm bảo việc xác nhận nhân thân trực tuyến cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt sẽ dựa vào những thông tin này đặc biệt là số CMND thật của khách hàng để hỗ trợ cách tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tài khoản cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt sẽ không chịu trách nhiệm khi có những sự cố như nhớ sai mật khẩu đăng nhập, thông tin đăng nhập không chính xác.

- Địa chỉ email và tên đăng nhập của khách hàng được sử dụng duy nhất một lần khi đăng ký tài khoản thành viên trên hệ thống website Muathe24h.vn. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật cá nhân của địa chỉ email hay thông tin đăng ký đăng nhập của mình trên hệ thống.

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Website

- Khi truy cập vào website Muathe24h.vn, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên hoặc truy cập dưới sự giám sát của người giám hộ hợp pháp. Khách hàng có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán của website Muathe24h.vn .

- Sau khi đăng ký thành công tài khoản, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của Muathe24h.vn trên khuôn khổ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN sử dụng đã đề ra.

- Nghiêm cấp sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Website Muathe24h.vn hoặc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt với mục đích thương mại hoặc nhân danh với bất kỳ đối tác nào nếu không được sự đồng ý của Muathe24h.vn và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt bằng văn bản cụ thể. Nếu vi phạm tài khoản của quý khách sẽ bị khóa mà không cần báo trước.

- Khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân truy cập vào website Muathe24h.vn được phép thực hiện các thao tác, các dịch vụ hay tính năng có trên site như mua thẻ điện thoại online, mua thẻ game, … và các sản phẩm dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Muathe24h.vn và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt

3. Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hay chưa đăng ký) về những nội dung thông tin, các thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của Muathe24h.vn và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt và được bảo vệ bởi quy định về luật quản quyền của Việt Nam và công ước quốc tế.

III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ và CAM KẾT

1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của quý khách hàng

- Khi sử dụng dịch vụ của Muathe24h.vn khách hàng sẽ luôn phải tự chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ quý khách hàng, bao gồm các thông tin về email nhận tiền, số điện thoại, tài khoản thanh toán, hệ thống mạng Quý Khách hàng đang sử dụng, … Có thể quý khách sẽ phải bồi thường cho Muathe24h.vn hoặc người sử dụng khác khi vi phạm về chính sách hay điều khoản sử dụng dịch vụ khi quy khách gây tổn thất cho Muathe24h.vn hoặc bên thứ ba người người dùng khác.

- Quý khách hàng có trách nhiệm đảm bảo các thông tin đăng nhập và hoạt đông sử dụng dịch của Muathe24h.vn đúng với quy định của Muathe24h.vn và quy định chung của Pháp luật.

- Quý khách hàng được đăng ký và đăng nhập miễn phí đồng thời tự do sử dụng những dịch vụ mà Muathe24h.vn cung cấp. Đồng thời, quý khách hàng được bảo mật thông tin tối đa từ phía Muathe24h.vn. Trường hợp quý khách hàng tự làm mất thông tin đăng nhập, quên mật khẩu, hay tự tiết lộ thông tin cho bên thứ ba Muathe24h.vn không chịu trách nhiệm về điều này khi có tranh chấp, rắc rối xảy ra.  

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Muathe24h.vn

- Muathe24h.vn cho phép khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ mà website cung cấp; các tổ chức cá nhân có nhu cầu tích hợp thanh toán (các phương thức tích hợp có sẵn trên Muathe24h.vn) có thể đăng ký miễn phí và sử dụng tự do mọi công cụ trên website.

- Nếu Muathe24h.vn có lý do cho rằng Quý khách hàng vi phạm những điều khoản và điều kiện, chính sách, … của Muathe24h.vn website có đơn phương chấm dứt mọi hoạt động của tài khoản, xóa tài khoản, giải quyết trước pháp luật.

- Muathe24h.vn có thể có những thông tin truy cập sai vì những thông tin đó do Quý khách hàng cung cấp cho Muathe24h.vn.

- Muathe24h.vn có thể tạm ngừng hoặc giới hạn truy cập của khách hàng vào dịch vụ.

- Nếu quý khách hàng khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền, … Muathe24h.vn có thể tạm đóng băng tài khoản tiền của quý khách hàng đã thanh toán cho website cho đến khi vấn đề được kiểm chứng và giải quyết theo quy định.

- Muathe24h.vn có thể sử dụng các quy định của Luật pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của website và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hưng Việt.

3. Cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Muathe24h.vn có những biện pháp và kỹ thuật an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật, hay những mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Quý Khách hàng. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của Quý Khách hàng trên máy chủ an toàn. Chúng tôi sử dụng tường lửa để đảm đảm an ninh cho máy chủ.


Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua chat365